Noteikumi

Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

Distances līgums

Interneta veikalā www.bergs.lv piedāvāto preču pārdevējs SIA “MODE PLUSS”, reģistrācijas Nr. LV4000320409, Elizabetes iela 20, Rīga, LV-1050, e-pasts: [email protected], tālr. 67288393, no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam. Pircējs apņemas pieņemt pasūtīto Preci un veikt norēķinus saskaņā ar Distances līguma noteikumiem.

Pasūtīšanas, piegādes un samaksas kārtība 

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur mājas lapu www.bergs.lv, norādot iegādājamo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot Pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pārdevējs nodrošina preču piegādi 3-7 darba dienu laikā, kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju. Piegādes termiņā neietilpst oficiālās svētku dienas. Pārdevējs nodrošina bezmaksas piegādi pasūtījumiem no 100 eiro. Sīkāka informācija par piegādes noteikumiem sadaļā Piegāde .

Cenu politika

Interneta veikalā www.bergs.lv preces cenas norādītas EUR, ietver PVN.

Pasūtījuma veikšanas brīdī norādīta galīgā cena.

Garantija

Pārdevējs informē, ka 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas, patērētājam ir likumā noteiktas tiesības pieteikt Pārdevējam prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli uz Pārdevēja e-pastu: [email protected] vai pa pastu uz adresi SIA "MODE PLUSS”, Elizabetes ielā 20, Rīgā, LV-1050 . Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma. Vai Atteikuma vēstules veidlapa pieejama šeit.

Pircēja pienākums ir 14 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā".

 Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja 

- preces neatbilst tās sākotnējam stāvoklim,

- tās ir bojātas,

- iztrūkst precēm klāt pievienotās etiķetes un oriģinālais iepakojums,

-nokavēts preču izsūtīšanas termiņš.    

Pārdevējs veiks atmaksu 14 dienu laikā no dienas, kad saņems Pircēja lēmumu atteikties no šā līguma. Pārdevējs var aizturēt  atmaksājumu līdz brīdim, kad Pārdevējs būs saņēmis preces atpakaļ vai kad Pircējs būs iesniedzis apliecinājumu Pārdevējam par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

Papildus informāciju par atteikuma tiesībām skatīt sadaļā Preču atgriešana .

Strīdu risināšana

Ja Pircējam ir radušās problēmas, lūdzam sazināties ar Pādevēju pa e-pastu: [email protected] vai zvanīt pa tālruni 67288393.

Pircēja sūdzības tiks izskatītas 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Pircējs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīs, Pircējam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot rakstveida iesniegumu Pārdevājam par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot

-          vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju

-          iesnieguma iesniegšanas datumu

-          strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un risinājumiem: Strīdu risināšanas process | ptac.gov.lv

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Ar detalizētu informāciju par personas datu apstrādi Pircējs var iepazīties interneta veikala sadaļā Privātums .